لیتر شمار و گان

لیتر شمار مکانیکال

با ظرفیت 100 لیتر بر دقیقه و با ظرفیت دبی های بالاتر

جهت تعیین میزان سوخت گیری ماشین آلات

 

 

دستگیره گان

جهت ورود به باک و سهولت در سوخت گیری

 

 

 

 

 

 

 

تاييديه ها و رزومه ها

تماس با ما

ورود كاربران